نمایش دادن همه 5 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

ساعت نفیس خاتم‎کاری طرح چوگان

835,000 تومان
ساعت نفیس خاتم‎کاری طرح چوگان، جز آن دسته از محصولات کاملا کاربردی و مصرفی و در عین حال زیبا و چشم‎نواز می‎باشد و همچنین در میان محصولات خاتم‎کاری تولید شده در مجموعه‎ی لاریس جز پرطرفدار‎ترین و باکیفیت‎ترین خاتم‎کاری ها می‎باشد. این محصول نفیس ایرانی اندازه‎ی ساعت دایره شکل آن به قطر 25 سانتی‎متر و وزن آن بین 2.5 تا 4 کیلوگرم می‎باشد. این ساعت خاتم‎کاری از لحاظ نوع خاتم مصرف شده بر روی آن، جز باکیفیت‎ترین نوع خاتم‎کاری بوده و همچنین طرح های تذهیب و چوگان نقاشی شده بر روی آن توسط استادکاران چیره‎دست صورت گرفته است.

ساعت خاتم‎کاری طرح گل‎مرغ

785,000 تومان
ساعت خاتم‎کاری طرح گل و مرغ، جز آن دسته از محصولات کاملا کاربردی و مصرفی و در عین حال زیبا و چشم‎نواز می‎باشد و همچنین در میان محصولات خاتم‎کاری تولید شده در مجموعه‎ی لاریس جز پرطرفدار‎ترین و باکیفیت‎ترین خاتم‎کاری ها می‎باشد. این محصول نفیس ایرانی اندازه‎ی ساعت دایره شکل آن به قطر 25 سانتی‎متر و وزن آن بین 2.5 تا 4 کیلوگرم می‎باشد. این ساعت خاتم‎کاری از لحاظ نوع خاتم مصرف شده بر روی آن، جز باکیفیت‎ترین نوع خاتم‎کاری بوده و همچنین طرح های تذهیب و گل‎مرغ نقاشی شده بر روی آن توسط استادکاران چیره‎دست صورت گرفته است.

ساعت خاتم‎کاری طرح گل‎مرغ

385,000 تومان
ساعت خاتم‎کاری طرح گل و مرغ، که صفحه‎ی ساعت آن از هنر میناکاری تهیه شده است جز آن دسته از محصولات کاملا کاربردی و مصرفی و در عین حال زیبا و چشم‎نواز می‎باشد و همچنین در میان محصولات خاتم‎کاری تولید شده در مجموعه‎ی لاریس جز پرطرفدار‎ترین و باکیفیت‎ترین خاتم‎کاری ها می‎باشد. این محصول نفیس ایرانی اندازه‎ی ساعت دایره شکل آن به قطر 20 سانتی‎متر و وزن آن بین 1.5 تا 3 کیلوگرم می‎باشد. این ساعت خاتم‎کاری از لحاظ نوع خاتم مصرف شده بر روی آن، جز باکیفیت‎ترین نوع خاتم‎کاری بوده و همچنین طرح های تذهیب و گل‎مرغ نقاشی شده بر روی آن توسط استادکاران چیره‎دست صورت گرفته است.

ساعت خاتم‎کاری طرح چوگان

485,000 تومان
ساعت خاتم‎کاری طرح چوگان، که صفحه‎ی ساعت آن از هنر میناکاری تهیه شده است جز آن دسته از محصولات کاملا کاربردی و مصرفی و در عین حال زیبا و چشم‎نواز می‎باشد و همچنین در میان محصولات خاتم‎کاری تولید شده در مجموعه‎ی لاریس جز پرطرفدار‎ترین و باکیفیت‎ترین خاتم‎کاری ها می‎باشد. این محصول نفیس ایرانی اندازه‎ی ساعت دایره شکل آن به قطر 25 سانتی‎متر و وزن آن بین 1.5 تا 3 کیلوگرم می‎باشد. این ساعت خاتم‎کاری از لحاظ نوع خاتم مصرف شده بر روی آن، جز باکیفیت‎ترین نوع خاتم‎کاری بوده و همچنین طرح های تذهیب و چوگان نقاشی شده بر روی آن توسط استادکاران چیره‎دست صورت گرفته است.

ساعت خاتم‎کاری طرح گل‎مرغ

485,000 تومان
ساعت خاتم‎کاری طرح گل و مرغ، که صفحه‎ی ساعت آن از هنر میناکاری تهیه شده است جز آن دسته از محصولات کاملا کاربردی و مصرفی و در عین حال زیبا و چشم‎نواز می‎باشد و همچنین در میان محصولات خاتم‎کاری تولید شده در مجموعه‎ی لاریس جز پرطرفدار‎ترین و باکیفیت‎ترین خاتم‎کاری ها می‎باشد. این محصول نفیس ایرانی اندازه‎ی ساعت دایره شکل آن به قطر 25 سانتی‎متر و وزن آن بین 1.5 تا 3 کیلوگرم می‎باشد. این ساعت خاتم‎کاری از لحاظ نوع خاتم مصرف شده بر روی آن، جز باکیفیت‎ترین نوع خاتم‎کاری بوده و همچنین طرح های تذهیب و گل‎مرغ نقاشی شده بر روی آن توسط استادکاران چیره‎دست صورت گرفته است.